YENİ NESİL ÖKC GEÇİŞ SÜRECİ TAKVİMİ

Değerli Müşterimiz,

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanımına yönelik zorunluluklar içeren, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 483) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 489) 21.12.2017 tarihinde 30277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu tebliğ çerçevesinde Omni Vectron POS Sistemi kullanan müşterilerimizin Yeni Nesile Geçişi için son tarih 01.04.2018’dir.

Ancak 3100 sayılı yasaya tabi “Mali Onaylı  Omni – Vectron Terminalleri” kullanan müşterilerimiz mali hafızaları dolana kadar ,bu terminalleri kullanmaya devam edebilirler. Bu yolu tercih eden müşterilerimiz, 1 Temmuz 2018 itibariyle, Z Raporu bilgilerini, entegratörler aracılığı ile ya da GİB tarafından sağlanan portal üzerinden GİB’e göndermeleri gerekmektedir.

Lütfen Dikkatle Okuyunuz:

T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 21/12/2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 489 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 483) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar uygulamasına geçiş takvimi; 488 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile yeniden belirlenmiştir.

Yeni düzenleme ile kullanılmakta olan eski nesil yazarkasaların mali hafızalarının ömrü dikkate alınmış olup, buna göre yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanım mecburiyeti, bilgisayar bağlantılı eski nesil yazarkasalarının mali hafızalarının dolmasından itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde başlayacaktır. Bu değişiklik sonrasında işletme büyüklüğü ve kullanılan sistemin mahiyetinin bir ayrımı yapılmaksızın, mali hafızalarının dolmamış olması nedeniyle hali hazırda kullanılabilecek durumda olan olup eski nesil yazarkasaların mali hafızaları doluncaya kadar kullanılabilmesi imkanı getirilmiştir.

426 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde yukarıda belirtilen yeni anlayış çerçevesinde yapılan değişiklikler; 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile organize perakende sektöründe faaliyet gösteren ve belli işletme büyüklüğü ölçülerini aşan firmalara sunulan yeni nesil ÖKC geçiş takvimi ve muafiyet usul ve esaslarını da doğrudan etkilemekte olduğundan; 483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde de değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu değişim sonrasında, diğer tüm mükelleflere sunulduğu gibi; organize perakende sektöründe kullanılan eski nesil ödeme kaydedici cihazların da mali hafızasının dolacağı zamana kadar kullanılabilmesi imkanı getirilerek alım tarihinden sonra azami 10 yıllık süre ile kullanılabileceği şartı kaldırılmıştır. Ayrıca 483 sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde yapılan değişikliklerle yeni nesil ÖKC uygulamasının mükelleflerimizce daha açık bir şekilde anlaşılması ve uygulama sorunlarının giderilmesi bakımından gerekli düzeltmeler gerçekleştirilmiştir.

Tebliğ ile ilgili başka gelişme olduğu taktirde tarafınıza ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Konu ile ilgili GİB Resmi haberini görüntülemek için tıklayınız.