YENİ NESİL POS ENTEGRASYONU KONUSUNDA ÖNEMLİ HATIRLATMA

Yeni Nesil POS ÖKC Kullanım Zorunluluğu ve Eski Nesil ÖKC Kullanan Mükelleflerin Sorumlulukları

Değerli Müşterimiz, daha önce de bildirildiği üzere 483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin 8. Maddesine göre; satış uygulama yazılımları ile bunların üzerinde çalıştığı bilgisayar vb. donanımların Eski ve Yeni Nesil ÖKC’lerle 1/10/2018 tarihinden itibaren, EFT POS cihazlarının ise Eski ve Yeni Nesil ÖKC’lerle 30/9/2017 tarihinden itibaren bağlantılı ve entegre çalışması gereklidir.

3100 Sayılı Kanun’ a göre eski nesil ÖKC kullanan veya kullanması gereken mükellefler aynı zamanda Yeni Nesil Yazarkasa POS kullanma mecburiyeti kapsamındadır. Bu yasaya tabi “Mali Onaylı  Omni – Vectron Terminalleri” kullanan müşterilerimiz mali hafızaları dolana kadar ,bu terminalleri kullanmaya devam edebilirler. Eski Nesil ÖKC’lerin üretim, mühürleme ve satışı sona ermiştir.

Kullanılan Eski Nesil ÖKC’ lerin 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren (İlk ay: Ocak 2019) ÖKC aylık mali raporlarının GIB’ e elektronik ortamda bildirilmesi yükümlülüğü bulunmaktadır. ÖKC cihazlarına ait mali satış bilgilerinin alternatif yöntemlerle elde edilmesi amaçlanmıştır. Bunlar;

  • ÖKC Firmalarına ait  TSM merkezleri aracılığıyla,
  • E-Arşiv üzerinden,
  • İnternet Vergi Dairesi üzerinden oluşturulan bildirim portalından,

YN ÖKC’lerle ilgili satış bilgileri ÖKC TSM Merkezi aracılığıyla GIB’e otomatik olarak bildirilecektir. Bu nedenle cihazların TSM Merkeziyle olan internet bağlantısının yaptırılmış olduğu teyit edilmelidir.

Tebliğ ile ilgili başka gelişme olduğu taktirde tarafınıza ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Daha fazla bilgi almak için bizi 444 66 64 nolu telefondan arayınız.