Restorant Otomasyonu

Restoran Otomasyonu

Restorant Otomasyonu ile satışların ürün ve ciro bazında anlık takibi yapılabilir. Restorant programları ile müdahale edilmesi gereken bir durum var ise anında müdahale edilebilir. Müşteri ayrılırken sistemden hesap yazdırılır; hızlı, okunaklı ve doğru olarak verilir. Müşteri memnuniyetinin sağlanmasında önemli bir nokta olan bekleme süreleri Restorant Otomasyonu ile azalır. Müşteriden sipariş alındığında, sipariş ilgili bölümlere otomatik ve hatasız olarak aktarılır. Manuel olarak alınan siparişlerde hatalar
olabilir, sipariş fişleri kaybolabilir. Restorant Otomasyonu ile mutfak ile servis elemanı arasında yanlış anlaşılmalardan kaynaklı hatalar ortadan kalkar. Anlık stok kontrolü yapılmasına olanak sağlar. Yapılan tüm işlemler sistem üzerinden yapıldığı için her şey kayıtlı ve raporlanabilir durumdadır. Restoran sektöründe özellikle personel giriş çıkışlarının yoğun olduğu yerlerde personel eğitimini ve adaptasyonunu hızlandırır. Restorant Sistemleri zincir mağazalarda tüm mağazaların tek bir noktadan hem mali hem de fiziksel kontrolünü ve idaresini sağlar. İşletmelerin en büyük sorunu olan kayıp ve kaçakları önler.

Restorant Otomasyonu

Restoranlarda kontrol ve denetleme çok önemlidir. Kontrol ve denetleme sistemi, yönetime sunulacak raporları hazırlamak için doğru ve güncel bilgiler düzenlemekle yükümlüdür. Restorant otomasyonundan gelen bilgiler ile hazırlanacak raporlar sayesinde, işletme yöneticileri yiyecek-içecek isletmesinin yönetimi ve geleceği ile ilgili kararları alırlar.

Restorant Programları

Gelir kontrol sistemleri ve restorant programları işletmeden işletmeye değişebilir fakat gelir kontrolünden ve sipariş alma yöntemlerinden beklenen amaç genelde aynıdır. Hatalı işlemleri önlemek için kontrol sistemleri ve sipariş alma yöntemleri anlaşılır ve kolay uygulanabilir bir şekilde yürütülmelidir. Restorant programları gelir kontrol sürecinde tutulan kayıtlar ve bu kayıtlara dayanarak üretilen raporlar ve bu raporlardan gelen istatistiki bilgilerle işletme yöneticilerinin doğru bir şekilde ve zamanında karar almasında önemli rol oynar.

Restoranlarda satışları kontrol altında tutabilmek, müşterinin sipariş vermesi ile başlayan ve hesabın ödenmesi ile sonlanan süreçteki tüm aşamaları sürekli kılmakla gerçekleşir. Bu da restorant programı sistemleri ile mümkün olur.

Omni Blog